Digitale producten

Digitale versie

Deze digitale versie is ontwikkeld, om het gebruiksgemak van de meetinstrumenten te vergroten. Hieraan is vormgegeven door een snelle werkwijze te bieden met een duidelijke lay-out en een automatische scoring, om zo logopedisten te stimuleren om de  CIQ-A, BIPAC en BEBA te gebruiken.

CIQ-A

De gemeenschap integratie vragenlijst (CIQ-A)
(B. Willer,1993), vertaald en aangepast voor mensen met afasie ( R.J.P. Dalemans, 2008), is een meetinstrument dat tot doel heeft een indruk te krijgen van de participatie van afasiepatiënten op het gebied van huishoudelijke integratie, sociale integratie en productiviteit. Zij is opgebouwd uit drie subschalen: participatie/ integratie thuis (5 items), sociale participatie/integratie (6 items), en productieve activiteiten (4 items).

BIPAC en BEBA

De BIPAC, Behoefte Inventarisatie en Probleem Analyse van Communicatieve activiteiten, en de BEBA, Birkhovense Evaluatieschaal Behandeldoelen Afasie’ zijn in 2001 ontwikkeld door R.G. Sevat, en I.M.E Heesbeen. Met behulp van dit inventarisatie-instrument kunnen de communicatieve behoeften van de patiënt en de mening van de direct betrokkene hierover op een volledige en gestructureerde wijze door de therapeut in kaart worden gebracht, om van daaruit het doel van de therapie te bepalen.