Continuïteit

Metrisquare is een sterk gedecentraliseerd platform: de leden hebben de unieke mogelijkheid om zelf tests te ontwikkelen, delen en beheren in de online cloud. Bovendien worden de tests die aan je account gekoppeld zijn steeds fris gedownload van de server bij het inloggen. Ook ruwe data worden steeds op de eigen computer of het lokale netwerk bewaard. Daardoor, zelfs al zou onverwacht Metrisquare niet in staat zijn nog diensten te verlenen, kan men toch nog de tests gebruiken. Wanneer Metrisquare om een onbekende reden geen technische capaciteit meer kan bieden voor ondersteuning of ontwikkeling, kunnen wij vertrouwen op onze partner Moventit (www.moventit.nl). Bovendien worden wij ondersteund door een externe investeerder.

Moventit software and consultancy