+31 85 130 6762 info@metrisquare.com

Metrisquare B.V. is gevestigd in Sittard (Nederland) en gespecialiseerd in het meten van cognitieve functies zoals aandacht, geheugen en perceptie. Daartoe heeft Metrisquare een cloud-gebaseerd platform ontwikkeld, waarin wetenschappers en clinici, maar ook commerciële partijen, samen kunnen werken aan het ontwikkelen, onderzoeken en vermarkten van meetinstrumenten voor de gezondheidszorg. Zulke meetinstrumenten kunnen ingezet worden voor diagnostische doeleinden, bijvoorbeeld voor het meten van cognitieve functies bij patiënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel, maar ook voor behandeling en cognitieve training in de revalidatie. De cognitieve tests die Metrisquare aanbiedt worden over het algemeen afgenomen op een tablet: een interactief beeldscherm waarop de proefpersoon kan tekenen en schrijven. Andere tests in het Metrisquare platform, zoals vragenlijsten of screeningsinstrumenten, kunnen ook via een webbrowser afgenomen worden. Metrisquare heeft op het moment van schrijven (sept. 2015) ruim 250 gebruikers vanuit verschillende vooraanstaande instellingen. Onder onze gebruikers zijn met name (neuro-)psychologen, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen.