+31 85 130 6762 info@metrisquare.com

Welkom bij Metrisquare: een online marktplaats voor cognitieve meetinstrumenten. Met de Metrisquare DiagnoseIS software kunnen cognitieve tests en trainingstaken afgenomen worden, inclusief scoring en rapportage. Het voordeel daarvan is dat de software de kwantitatieve en statistische aspecten van de test bij de proefleider uit handen neemt, zodat deze zich meer kan richten op de observatie van de cliënt en de kwalitatieve aspecten van de diagnostiek en behandeling. Met de automatische rapportage wordt bovendien veel tijd bespaard, omdat de data direct digitaal beschikbaar zijn, inclusief tekeningen die de proefpersoon maakt op het digitale tablet. De tests die we aanbieden zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met clinici en wetenschappers van diverse universiteiten en voor een groeiend aantal tests zijn dan ook moderne normen beschikbaar.